Kamisama Kiss Characters

Nanami Momozono
Hanae
Kamehime
Mikage
Ami Nekota 
Otohiko
Yonomori
Tomoe
Hiroko
Maki Kohirui 
Mizuki
Numa no Himemiko
Sukuna
Yukiji
Akuraou
Isobe
Kotetsu
Kirihito Mouri
Onibaba
Kei Ueshima
Aotake
Isohime
Shinjirou Kurama
Narukami
Onikiri
Kotarou Urashima